ฉีดเติมเต็มไขมัน (Barbie Doll Face)

August 27, 2018 at 8:10 am by admin | Posted in Uncategorized

ฉีดไขมัน หลักการของการฉีดไขมัน เป็นการเติมเต็มส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีลักษณะคล้ายการฉีดด้วยฟิลเลอร์ หรือการเสริมต่าง ๆ ของร่างกายด้วยซิลิโคน ซึ่งปัจจุบันเทคนิคการฉีดไขมัน เริ่มเป็นที่นิยมมากแทนที่การฉีดฟิลเลอร์ หรือการเสริมซิลิโคน เนื่องจากไขมันนำมาจากร่างกายของตนเอง ร่างกายจึงไม่มองว่าเป็นส่วนแปลกปลอมเหมือน ฟิลเลอร์ หรือ ซิลิโคน

ฉีดไขมัน

เพราะเป็นเทคนิคที่ปลอดภัยกว่า ฉีดไขมัน และสามารถอยู่ได้นานกว่า มีปัญหาแทรกซ้อนน้อยกว่าทั้งสองวิธี ดังกล่าว การฉีดไขมัน (Fat Grafting) เป็นการปลูกถ่ายไขมันจากส่วนอื่นของร่างกายตนเอง มาฉีดเพื่อการเติมเต็มปรับสัดส่วนรูปร่าง และความหนาของชั้นใต้ผิวหนังในบริเวณที่ต้องการ โดยการดูดไขมันจากส่วนเกินของร่างกาย มาผ่านกระบวนการคัดแยกเซลล์ที่เหมาะสมแล้วนำมาฉีดกลับเข้าไปในใบหน้า หรือส่วนอื่นของร่างกาย โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเติมเต็มชั้นใต้ผิวหนัง และปรับรูปร่างส่วนที่ทำการฉีดไขมันนั้น โดยเซลล์ไขมันจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไป

ข้อดีของการฉีดไขมันตัวเอง

1. เมื่อเปรียบเทียบการฉีดไขมันกับการฉีดฟิลเลอร์ หรือซิลิโคน การฉีดไขมันตนเองมีความเหนือกว่า เนื่องจากร่างกายไม่มองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม เหมือนฟิลเลอร์ หรือซิลิโคน และสามารถคงคนได้นานกว่า และส่งผลแทรกซ้อนน้อยกว่า

2. ไขมันบางส่วนที่ถูกฉีดเข้าไปจะคงอยู่ถาวร และสลายตัวเพียงบางส่วนเท่านั้น

3. ไขมันที่ถูกฉีดเข้าไป ร่างกายจะตอบรับได้ดีไม่เกิดการต่อต้าน เพราะเป็นไขมันของตัวเอง ทำให้คนไข้ไม่เกิดอาการแพ้

4. อัตราความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นน้อยกว่า การฟื้นตัวค่อยข้างเร็ว

5.มีความเสี่ยงน้อยมาก ฉีดไขมัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *