รีวิวศัลยกรรมปากบาง

August 8, 2018 at 10:15 am by admin | Posted in Uncategorized

ศัลยกรรมปากบาง ความหมายของการศัลยกรรมปากบาง
คือการผ่าตัดแก้ไขปัญหารูปปากที่มีลักษณะไม่ได้รูปทรง และหนาใหญ่จนเกินไป ทั้งนี้อาจเกิดจาก
กรรมพันธุ์ อุบัติเหตุ โรคบางชนิด และความไม่ชอบใจส่วนตัว…..ให้กลับมาดูสวยงามเรียวบาง และเป็นกระจับมากขึ้น

ศัลยกรรมปากบาง

การเตรีมตัวก่อนการทำศัลยกรรมปากบาง ศัลยกรรมปากบาง

1. ศึกษาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือพบคุณหมอเพื่อเข้ารับการปรึกษา
2. งดการดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด
3. งดการทานวิตามิน และอาหารเสริม เพราะจะทำให้เลือดหยุดไหลช้าลงและส่งผลต่อรอยแผล
4. ทานยาลดบวม เรพาริล และ ใบบัวบกอัดเม็ดก่อนวันผ่าตัดประมาณ 3 วัน
5. ก่อนวันผ่าตัดพักผ่อนให้เพียงพอ
6. หมั่นทาลิปมันเพิ่มความชุ่มชื่นที่ปาก ดูแลช่องปากให้สะอาดที่สุด
7. ทำใจให้สบาย ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องกังวล

ขั้นตอนการรับบริการผ่าตัดศัลยกรรมปากบาง

1. เข้าพบคุณหมอเพื่อดูรูปปาก บอกจุดประสงค์ รับคำแนะนำ และประเมินผลการรักษา
2. ตกลงจองคิววันผ่าตัด และจ่ายค่ามัดจำการผ่าตัด (ราคาขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล)
3. เดินทางไปผ่าตัด ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในใบนัดหมาย และชำระเงินส่วนที่เหลือ
4. หลังการผ่าตัดจะได้รับยา อุปกรณ์การดูแล คำแนะนำการรักษาบาดแผลผ่าตัด และใบนัดหมายการตัดไหม
5. เดินทางไปตัดไหม ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในใบนัดหมาย (ส่วนใหญ่หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์)
6. รับใบนัดหมายเพื่อดูผลการผ่าตัด และเช็คอาการข้างเคียง (ส่วนใหญ่นัด 1 ถึง 3 เดือน หลังตัดไหม) ศัลยกรรมปากบาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *