ศัลยกรรมเหลากราม ตัดกรามวีไลน์

May 24, 2018 at 8:10 am by admin | Posted in Uncategorized

ตัดกราม วิธีการเปิดแผลผ่าตัด “ศัลยกรรมตัดมุมกราม” และ “ตัดกราม V Line”
1. การเปิดแผลภายในช่องปาก มีขั้นตอนดังนี้
ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เปิดแผลภายในช่องปาก บริเวณหลังฟันกรามซี่สุดท้าย ความยาวประมาณ 3 – 5 ซม. ตามการพิจารณาของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ตัดกราม

​แยกเนื้อเยื่อภายในช่องปากบริเวณกระดูกกรามออกจากกัน

ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ตัดกระดูกมุมกรามออกตามแผนการผ่าตัด ตัดกราม

หากในกรณีของผู้รับบริการที่ต้องการ ตัดกราม V Line ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะทำการตัดกระดูกตั้งแต่บริเวณมุมกราม ตลอดจนแนวกรามที่กางออก ให้มีโครงกระดูกกรามที่ดูเรียวยิ่งขึ้น

ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหลาตกแต่งกรามให้มีความโค้งตามความเหมาะสม และ เย็บปิดแผลภายในปากด้วยไหมละลาย
2. การเปิดแผลภายนอกช่องปาก โดยมีขั้นตอนดังนี้
ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เปิดแผลบริเวณใกล้มุมกรามด้านนอก ความยาวประมาณ 1 – 1.5 นิ้ว ตามการพิจารณาของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แยกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อออกจากกระดูกแนวกราม และ เลี่ยงเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เลี้ยงมุมปาก
ตัดมุมกรามด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีลักษณะเป็นเลื่อยขนาดเล็ก

หากในกรณีของผู้รับบริการที่ต้องการ ตัดกราม V Line ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะทำการตัดกระดูกตั้งแต่บริเวณมุมกราม ตลอดจนแนวกรามที่กางออก ให้มีโครงกระดูกกรามที่ดูเรียวยิ่งขึ้น

กรอกระดูกบริเวณที่ทำการผ่าตัดให้มีความโค้ง และ เรียบตามความเหมาะสม
เย็บปิดแผลภายนอกช่องปาก โดยมีความยาวของแผลเย็บประมาณ 1 – 1.5 นิ้ว

ข้อแตกต่าง “การเปิดแผลภายในช่องปาก” และ “การเปิดแผลภายนอกช่องปาก”
การเปิดแผลผ่าตัดภายในช่องปาก จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการกระทบกระเทือนของเส้นประสาทโดยรอบที่จะนำไปเลี้ยงมุมปาก
การเปิดแผลนอกช่องปาก อาจปรากฏแผลอยู่บริเวณใต้มุมกราม แต่แผลจะค่อยๆจางลงได้เองภายใน 3 เดือน
การเปิดแผลนอกจะมีอาการบวมน้อยกว่าการเปิดแผลภายในช่องปากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองของแต่ละท่านด้วย

ระยะเวลาในการผ่าตัด “ศัลยกรรมตัดกราม”
3 ชม. โดยประมาณ

ระยะพักฟื้นที่สถานพยาบาล
1 คืน หากกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการการบริการอย่างใกล้ชิดภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ และ พยาบาล หรือ ผู้ที่เดินทางไกลมาเพื่อเข้ารับบริการ เรายังมีห้อง VIP Deluxe ไว้เพื่อดูแลคุณได้อย่างใกล้ชิด สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานทางการแพทย์

การดูแลตัวเองหลังทำ
พักฟื้น 1 คืน หลังทำ
ผู้รับบริการแต่ละรายที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรม ตัดกราม V line อาการบวมจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเอง และการพักผ่อนอย่างเพียง
ควรทานอาหารอ่อน รสชาติจืด
หากเป็นในกรณีที่เป็นแผลนอก 7 วัน เข้ามาตัดไหม ตามใบนัดแพทย์ตัดกราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *